Nieuws

17 april 2024

Uitkomst inzichtbijeenkomsten

Een serie bijeenkomsten om inzicht te krijgen in de actuele en komende ontwikkelingen op de Fryske arbeidsmarkt en welke interventies er al ingezet worden.

Header afbeelding

Deel artikel

Afgelopen januari en februari hebben we een serie inzichtbijeenkomsten georganiseerd. Hiermee hebben we inzicht gekregen in de actuele en komende ontwikkelingen op onze Fryske arbeidsmarkt en welke interventies er ingezet worden. We hebben specifiek gekeken naar de behoeftes op deelregio- en op doelgroepniveau. Deze behoeftes hebben we samen in kaart gebracht en gekeken of, en zo ja in welke vorm, deze bijeenkomsten een structureel vervolg moeten krijgen.  

Zeven sectoren en 130 collega’s

Samen met zo’n 130 collega’s uit ons hele netwerk hebben we de volgende zeven sectoren onder de loep genomen:

Van inzicht naar overzicht

De eerste uitkomsten van deze inzichtbijeenkomsten zijn:

Voor elke sector is er een praatplaat ontwikkeld waarin beknopt de uitkomsten gebundeld zijn:

Op dit moment bezoeken we de collega’s van de werkzoekendendienstverlening om ook hun kennis en inzichten op te halen.

Op basis van alle informatie en data kunnen we (per sector) gefundeerde keuzes maken die passen bij de sociale en economische opgaven in Fryslân en kunnen we een advies uitbrengen aan het kernteam over het vervolg van de inzichtbijeenkomsten, wie daarbij moeten worden uitgenodigd en wat de doelen zijn.

Achtergrond inzichtbijeenkomsten

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn ontzettend groot en complex. Dit urgente vraagstuk kan één organisatie alleen niet oplossen. Het vraagt om een organisatie-overstijgende aanpak waarbij acties in samenhang worden uitgevoerd. Dit doen we als samenwerkingsverband Fryslân Werkt. Als netwerkorganisatie met 28 partners verbinden we werkgevers en werkzoekenden in Fryslân en geven we invulling aan de ambities van ons Koersdocument.

Het Meerjarenprogramma Fryslân Werkt met de 4 thema’s (Klantvraag centraal, Overzichtelijke dienstverlening, Preventie en Human Capital) is onze kapstok voor de acties die we uitvoeren binnen de arbeidsmarktregio Fryslân.

Samen met al onze partners staan wij als collectief aan de lat voor de hervorming van de arbeidsmarktregio Fryslân. Daarom is samenwerking op alle niveaus van groot belang.

Wil je meer weten over de inzichtbijeenkomsten?

Ga naar de inhoud