Over Fryslân Werkt

Samen met ons team én onze partners werken we hard aan onze ambities. Maak ook kennis met ons en kijk hoe jij deel kunt nemen.

Header afbeelding

Fryslân Werkt; samen aan de slag!

Fryslân Werkt is hét samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, UWV, sociale ontwikkelbedrijven, sociale partners en SBB in Friesland. Samen zijn we Fryslân Werkt. Wij bundelen onze krachten om effectief en efficiënt werkgevers, werknemers en werkzoekenden in onze provincie te helpen.

Wij ondersteunen werkgevers in Friesland bij het bieden van werk en het vinden en behouden van personeel. Daarnaast helpen we iedereen die moeite heeft om zelfstandig een baan te vinden en te behouden.  

Hoe doen we dit? 

  • Met regelingen, projecten en initiatieven bieden wij (financiële) ondersteuning aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden; 
  • Door te zorgen voor structuur en overzicht in het web van overheidsinitiatieven en subsidies; 
  • Door samen te bouwen aan een stevig netwerk in de regio om vraag en aanbod samen te brengen en initiatieven uit te breiden;
  • Door (potentiële) werknemers te helpen bij de verdere ontwikkeling (opleiding) en het vinden en behouden van werk.  

Kortom, wij geloven in een eerlijke kans en een passende plek voor iedereen op de arbeidsmarkt. Samen gaan we aan de slag om dit te bereiken! 

Geschiedenis arbeidsmarktregio Friesland

In 2012 is Nederland ingedeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. De arbeidsmarktregio Friesland is gelijk aan de hele provincie Friesland. In elke arbeidsmarktregio kregen gemeenten, UWV en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers de opdracht om samen het arbeidsmarktbeleid vorm te geven om zo een inclusieve arbeidsmarkt te organiseren.

Om de werkzoekenden met ernstige beperkingen te ondersteunen, sloten de sociale partners samen met het kabinet in 2013 het ‘Sociaal akkoord’. In dit akkoord stond dat er voor deze groep mensen 125.000 nieuwe banen gecreëerd moesten worden. Hiervoor werden er zogeheten werkbedrijven opgericht: netwerkorganisaties waarin verschillende ketenpartners met elkaar extra werk beschikbaar maken, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Fryslân Werkt werd één van deze netwerkorganisaties.

Bij de oprichting van Fryslân Werkt in 2015 was de toenmalige voorzitter Andries Ekhart al overtuigd van haar kracht. Die kracht zat volgens hem vooral in de onderlinge samenwerking: “Dat leidt tot betere resultaten dan wanneer ieder voor zijn eigen succes gaat. Door samen te werken aan actuele arbeidsmarktvraagstukken, maak je namelijk veel meer mogelijk!”

Anno 2024 staan we hier als Fryslân Werkt nog steeds achter, ons motto is ook niet voor niets ‘samen aan de slag’. Want met elkaar bereik je meer dan als organisatie alleen. Fryslân Werkt heeft zich dan ook verder doorontwikkeld tot een bredere netwerkorganisatie waarbij inmiddels ook de provincie, onderwijs, vakbonden, sociale ontwikkelbedrijven en SBB zijn aangesloten.

Ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

We horen graag hoe we je kunnen helpen.

Ga naar de inhoud