Aan de slag

Projecten

Met verschillende projecten zetten wij ons in om werkgevers in Friesland te ondersteunen bij het bieden van werk en het vinden en behouden van personeel. Daarnaast helpen we iedereen die moeite heeft om zelfstandig een baan te vinden en te behouden.

Header afbeelding

Het Noorden werkt door

Het Noorden werkt door is een samenwerking van de arbeidsmarktregio’s Groningen, Drenthe en Friesland in het kader van de herstructurering van de arbeidsmarkt. Mooi werk en geschikt personeel voor iedereen in het noorden. Daar gaat het om bij Het Noorden werkt door, voor werknemers, werkgevers, voor kleine én grote ondernemers. Met advies, ondersteuning en (bij)scholing wordt iedereen geholpen om het juiste werk en personeel te vinden en te houden.

Contactpersoon: Bernice de Jong
bernice.dejong@fryslanwerkt.nl0620070268

Hoofdzaak } Werk

Mensen met psychische klachten hebben vaak problemen op verschillende gebieden, zoals werk, wonen, sociale relaties en geldzaken. Om aan het werk te gaan of juist het werk te behouden, is een gezamenlijke aanpak tussen gemeenten, UWV en GGZ nodig. Persoonlijke begeleiding en advies op maat zorgt ervoor dat mensen weer met plezier en vertrouwen aan het werk kunnen.
Met het project Hoofdzaak } Werk stimuleren we deze gezamenlijke aanpak. Hiermee willen we bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen de kans krijgt om te werken naar vermogen.

Contactpersoon: secretariaat (vast contactpersoon is tijdelijk afwezig)
secretariaat@fryslanwerkt.nl058 2334042

Leerwerkloket

Het Leerwerkloket Fryslân adviseert en helpt werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken. Iedereen met vragen over (om)scholing, opleiding, loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt kan bij het Leerwerkloket terecht. Het doel is om mensen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren.

Contactpersoon: Nynke Hogenhuis
nynke.hogenhuis@leerwerkloket.nl0615564241

Praktijkleren met een praktijkverklaring

Praktijkleren met een praktijkverklaring is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden voor wie het behalen van een mbo-diploma of -certificaat niet haalbaar is via het reguliere mbo-onderwijs. Een praktijkverklaring is soms de eerste keer dat een deelnemer een opleiding of leertraject afsluit met een officieel document (de praktijkverklaring). Dit officiële document geeft een positieve leerervaring, het zelfvertrouwen neemt toe en we zien veel deelnemers hierna een vervolgstap zetten richting een andere opleiding. Dit maakt ze minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt waardoor ze sneller werk vinden of hun huidige werk behouden.

In een praktijkverklaring staan de vaardigheden vermeld waarvan de werkgever vindt dat de deelnemer deze geleerd heeft. De praktijkverklaring is een prachtig middel voor een werkgever om werknemers in de praktijk op te leiden. Hierdoor biedt het ook kansen in sectoren met een tekort aan personeel. Deze praktijkverklaring kan alleen behaald worden bij, door S-BB, erkende leerbedrijven.

Wil jij voor jezelf of voor een van je medewerkers een praktijkverklaring aanvragen? Vul dan dit formulier in.

Contactpersoon: José Fikenscher
jose.fikenscher@fryslanwerkt.nl | 0643462924

Scholing

Met het aanbieden van verschillende opleidingen en cursussen willen we de kennis en vaardigheden van werkenden én werkzoekenden in Friesland vergroten. Dit draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van hun arbeidsmarktpositie. Het doel is om een leven lang leren te stimuleren en de arbeidsmarkt in Friesland te versterken.

Op de pagina opleidingen vind je het overzicht van al onze cursussen en opleidingen. Hier vind je meer informatie over wat de opleidingen inhouden, wanneer ze starten en voor wie ze bedoeld zijn.

Contactpersoon: José Fikenscher
jose.fikenscher@fryslanwerkt.nl | 0643462924

Social Return

Het coördinatiepunt Social Return Fryslân is een samenwerkingsverband tussen Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en UWV. Samen richten zij zich op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij aanbestedingen van de overheid wordt social return in de opdracht opgenomen, waardoor opdrachtnemers zich in dienen te spannen om bij te dragen aan het creëren van werkgelegenheid. Het doel is om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Contactpersoon: Sipko van Til
sipko.vantil@fryslanwerkt.nl | 0655292635

VSO-PrO

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) is gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden en om de leerlingen/jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Onze netwerkcoördinator geeft een impuls aan de verbinding tussen alle VSO- en PrO-scholen onderling én met alle ketenpartners in de arbeidsmarktregio Friesland. Hiermee willen we bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin ook deze jongeren de kans krijgen om te werken naar vermogen.

Contactpersoon: secretariaat (vast contactpersoon is tijdelijk afwezig)
secretariaat@fryslanwerkt.nl | 058 2334042

WerkgeversServicepunt

WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt ondersteunt werkgevers bij het vinden van medewerkers en het invullen van vacatures. Wij bieden advies, begeleiding en financiële voordelen, zoals subsidies en regelingen. Het doel is om werkgevers te helpen bij het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei in de regio.

Contactpersoon: Marcel Bos
marcel.bos@fryslanwerkt.nl | 0653154289

Geen nieuws over projecten missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Heb je een vraag over een van onze projecten?

We horen graag hoe we je kunnen helpen.

Ga naar de inhoud