Nieuws

8 februari 2024

Terugblik carrousel 6 februari in Sneek

Een inspirerende middag bij Lokaal 55 in Sneek waar vier collega’s uit alle deelregio’s aan het woord waren die hun kennis, succesverhaal en/of ervaring deelden uit hun praktijk van alledag. 

Header afbeelding

Deel artikel

Op dinsdag 6 februari organiseerden we onze tweede carrousel in de regio West voor en door partners van Fryslân Werkt. We waren te gast bij Lokaal 55 in Sneek waar vier presentaties op het programma stonden om collega’s te inspireren. Bij deze carrousel kwamen collega’s uit alle deelregio’s aan het woord die hun kennis, succesverhaal en/of ervaring deelden uit hun praktijk van alledag. 

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken samen aan Het Goud van Noordwest 

Oene Krist, programmaleider bij  Het Goud van Noordwest, deelde zijn verhaal over de manier waarop zij jongeren (van het voorgezet onderwijs) en ondernemers met elkaar verbinden. Niet alleen voor loopbaanoriëntatie, maar juist ook voor de onderlinge relatie tussen jongeren en ondernemers zodat talent beschikbaar blijft in de regio.  

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 60% tot 70% van de jongeren in het noordwesten van Fryslân graag in de regio wil blijven wonen en werken. Maar de jongeren kennen vaak de bedrijven in de regio niet. Vanuit het regionaal actieprogramma Het goud van Noordwest is er een programma opgezet in samenwerking met de bedrijven met bijvoorbeeld gastlessen en bedrijfsbezoeken. Jongeren komen zo al in de eerste jaren van het middelbare school in aanraking met bedrijven in de sectoren zorg, groen, economie en techniek. En dat heeft effect: een groot deel van deze jongeren kiest voor hun stage op het MBO voor een van de bedrijven die ze al kennen van de activiteiten op de middelbare school. Bedrijven kunnen op deze manier de jongeren aan het bedrijf binden en zorgen voor voldoende personeel. 

Social return on investment (SROI) bij gemeente Súdwest-Fryslân 

Social Return on Investment betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of opdrachtgeven. In Friesland hebben provincie, gemeente en waterschap de spelregels hiervoor vastgesteld in het rapport “De Friese eis”. In praktijk betekent dit dat deze overheden hun opdrachtnemers vragen een percentage van de aanbesteding te besteden aan het bieden van een werkervaringsplaats voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI gaat niet alleen over arbeidsplaatsen maar ook sociaal inkopen kan onderdeel zijn van de SROI-verplichting.  

Judieth van Dijk, SROI-coördinator bij gemeente Súdwest-Fryslân, vertelde over de voordelen van hun SROI-aanpak. Zij coördineren dit centraal waardoor de SROI-invulling wordt geborgd en social return optimaal wordt benut. Zo werkt de gemeente met het monitoringssysteem van de drie noordelijke provincies. Het centrale overzicht zorgt dat de gemeente vroeg kan anticiperen op de vraag van bedrijven die een SROI-verplichting hebben. Samenwerking met UWV en sociaal werkbedrijven is hierbij essentieel.  

Inzet Virtual Reality (VR) bij Dokwurk 

Tonny van den Berg, projectcoördinator Virtual Reality bij Dokwurk, deelde hoe hij persoonlijk kennis maakte met virtual reality in de coronatijd. Veel sociale activiteiten waren toen niet mogelijk maar met de VR-bril kon er toch samen gespeeld en gesport worden. Tijdens zijn stage en studie sociaal werk deed hij onderzoek bij Dokwurk hoe VR-technologie gebruikt kan worden bij het verhogen van werkplezier met toepassingen in sport, beweging en ontspanning. De resultaten hiervan zijn positief. Medewerkers met bijvoorbeeld psychisch sociale problematiek ervaren momenten van rust bij het gebruik van de VR-bril. Ook wordt de VR-bril ingezet om medewerkers fitter te krijgen door te gaan boksen met de bril.  

Een volgende stap is het inzetten van de VR-bril voor het oefenen van vaardigheden. Bijvoorbeeld voor een sollicitatietraining of een beroepsoriëntatie. Ook zou je met de VR-bril medewerkers laagdrempelig kennis kunnen laten maken met een nieuwe werkomgeving. Dokwurk wil hiervoor samenwerken met het onderwijs voor het maken van de apps.  

Campagne Kom aan boord: machtich moai wurk! 

Jelmer Jellesma (Pastiel) en Jen Wartena (werkzaam in de scheepsbouw) vertelden over het initiatief Kom aan boord waarbij onder andere werkzoekenden met een uitkering begeleid worden naar werken in de maritieme sector. Ook jongeren worden met deze campagne enthousiast gemaakt voor een baan als lasser, monteur, schilder of metaalbewerker. 

Samen met 40 maritieme bedrijven in het noordwesten van Friesland is er een campagne opgezet voor het verbeteren van het imago van de sector en het zorgen voor meer personeel. Ook het onderwijs en overheid werkten mee aan de campagne. Zo is het programma “Skipsbou foar begjinners” met Emiel Stoffers van de Hûnekop door Omrop Fryslân gemaakt om de beroepen in deze sector onder de aandacht te brengen. Om de jongeren te bereiken is er ingezet op social media en reclame in de bioscoop en bushokjes.  

Sociaal werkbedrijf Pastiel zorgt binnen dit project voor rondleidingen bij bedrijven met potentiële kandidaten. De eerste stap daarna is een proefplaatsing. Tien kandidaten zijn inmiddels aan het werk na een proefplaatsing.  

Volgende carrousel 

Op 17 juni 2024 is deelregio Zuidoost  aan de beurt en later dit jaar volgt ook de deelregio Midden. 

Ga naar de inhoud