Nieuws

21 februari 2024

Jaarverslag Fryslân Werkt

Dit jaarverslag neemt je mee door het jaar 2023, waarin we actief hebben bijgedragen aan het creëren van kansen, het benutten van onbenut talent en het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt.

Header afbeelding

Deel artikel

Dit jaarverslag neemt je mee door het afgelopen jaar, waarin we actief hebben bijgedragen aan het creëren van kansen, het benutten van onbenut talent en het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt. Je leest meer over onze activiteiten en successen langs de vier thema’s van ons meerjarig uitvoeringsprogramma. Daarnaast vind je een financiële verantwoording van de budgetten en bestedingen over 2023.

In 2023 hebben we met de veranderende opgaven op de arbeidsmarkt, politieke ontwikkelingen en vertragingen in wetgeving aandacht besteed aan actuele uitdagingen en hebben we verder gebouwd aan de basis voor een duurzame samenwerking en dienstverlening aan jongeren, werkzoekenden, werkenden, en werkgevers.

Onze samenwerking is uitgebreid met een aantal nieuwe partners zoals het speciaal onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en sociale partners. We hebben ons ingezet voor de realisatie van de meerjarenagenda, het regionaal beraad en uiteindelijk de inrichting van een Regionaal Werkcentrum.

Deel artikel

Ander nieuws

Diploma-uitreiking Logistiek Medewerkers

16 studenten kregen na een jaar lang hard werken en leren hun beloning: een prachtige speech en een officieel diploma.

Lees meer
Pieter Greidanus gestart als trajectbegeleider

Met het aannemen van Pieter willen we onderzoeken hoe groot de impact van trajectbegeleiding is. En hoe we deze ondersteuning het beste kunnen inzetten om de arbeidsmarkt in Fryslân te versterken.

Lees meer
Werkgever
Subsidie voor werkgevers: begeleiding statushouders

Nieuwe subsidieregeling waarmee werkgevers financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer.

Lees meer

Ga naar de inhoud