Nieuws

4 juli 2024

Subsidie voor werkgevers: begeleiding statushouders

Financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

Header afbeelding

Deel artikel

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft de subsidieregeling ‘ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

Aanvragen in september

Werkgevers kunnen de subsidie aanvragen van 2 t/m 30 september 2024 via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.

De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde & vierde statushouder elk € 5.000 euro.

De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er een paar voorwaarden:

Meer weten?

De inzet van statushouders draagt bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt. Als statushouders gaan werken dan leren zij ook sneller de Nederlandse taal en cultuur. Statushouders worden zo sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Deze subsidieregeling geeft werkgevers een impuls om statushouders duurzaam in te zetten in hun organisatie. De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten, zoals Fryslân Werkt, kunnen krijgen bij onder andere werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Ga naar de inhoud