Nieuws

20 december 2022

Er staat ons wat te doen!

Header afbeelding

Deel artikel

Tijden veranderen en al helemaal in de huidige arbeidsmarkt. De komende jaren staan we namelijk voor een grote opgave. De verwachting is dat de personeelstekorten verder toenemen. Deze veranderende arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle arbeidsmarktpartijen. Om er zo samen voor te zorgen dat inwoners van Friesland zich blijven ontwikkelen om in te spelen op deze veranderingen.

Op pad met de nieuwe koers

Met de nieuwe koers van Fryslân Werkt onder de arm gingen wethouder Abel Reitsma (voorzitter van Fryslân Werkt) en Henk Heijink (Rayonmanager UWV) in het najaar een rondje door Friesland. Alle wethouders met Werk en Inkomen in de portefeuille kregen een korte introductie en een flyer over de nieuwe koers en ze bespraken wat hun rol als partner hierin betekent. De heren kijken met veel plezier terug op de bezoeken en hebben vertrouwen in een goede samenwerking binnen Fryslân Werkt.

Waarom een nieuwe koers?

Sinds 2022 kennen we een recordkrapte op de arbeidsmarkt. We merken dit ook in het dagelijks leven: er rijden minder bussen en horecazaken zijn genoodzaakt om dagen te sluiten.

Daarbij zijn er nog steeds mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces en er niet makkelijk een plek vinden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers. Dit betekent dat er meer focus moet gaan naar de (kwetsbare) werkzoekende, de match op de arbeidsmarkt en het faciliteren van werkenden om een overstap naar ander werk te maken. Investeren in én optimaal inzetten van de huidige arbeidscapaciteit is keihard nodig, vanuit sociaal én economisch perspectief.

Wat is daarvoor nodig?

Een gezamenlijk besef van de noodzaak, we moeten nú handelen. En ook commitment en inzet van alle partners van Fryslân Werkt op de nieuwe ingezette koers.

De 3 hoofddoelen uit de nieuwe koers zijn:

  1. Duurzame inzetbaarheid verhogen: Denk aan taalondersteuning, stimuleren van werkgevers om 50-plussers aan te nemen, begeleiding van mensen zonder werk, ontwikkel- en leerplekken ontwikkelen, ondersteunen werkgevers bij inclusief ondernemen of begeleiding van jongeren.
  2. Stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen: Denk aan opleidingstrajecten, bijscholing, ontwikkellijnen in samenwerking met SW-bedrijven, stimuleren van werkgevers om te blijven investeren in eigen medewerkers, scholingsmaatwerk, trajecten aanbieden samen met onderwijs en werkgevers of het inzetten van een praktijkverklaring.
  3. Bevorderen van arbeidsmobiliteit: Denk aan matching, werkfittrajecten, ondersteuning werk naar ander werk, werkgevers helpen met hun personeelsvraag, doorstroming bevorderen door andere manieren van werven, bieden van terugvalopties en ondersteunen arbeidsmigranten of het doorontwikkelen van de dienstverlening van het RMT (ontschotte dienstverlening voor kwetsbare werkenden én werkzoekenden).

De grote lijnen zijn uitgezet en de komende maanden gaan we met een vertegenwoordiging van alle partners de details uitwerken. We verwachten dat we hier eind maart 2023 een klap op kunnen geven. 

Deel artikel

Andere berichten

De week van de kennismaking

Doe jij mee aan de Week van de Kennismaking? Altijd al eens willen weten hoe het is om op een vrachtwagen te rijden, beveiliger te zijn of misschien droom je van een baan in de techniek?

Lees meer
Documentaire SummerSchool Plus! Omrop Fryslân

Trendstudies van gerenommeerde partijen als UWV en Sociaal Planbureau zijn het erover eens: nieuwkomers zijn hard nodig om het arbeidspotentieel op peil te houden. En toch hebben veel werkgevers ‘koudwatervrees’ bij het aannemen van nieuwkomers.

Lees meer
Werkvoucher is ook in 2023 beschikbaar

Ook in 2023 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen twv €2000 wanneer zij een medewerker in dienst nemen die een uitkering ontvangt vanuit de Participatiewet. Deze werknemer gaat in ieder geval 6 maanden lang minimaal 24 uur per week aan het werk en de werkgever heeft de bedoeling om de arbeidsovereenkomst bij goed functioneren te verlengen.

Lees meer
Ga naar de inhoud