Nieuws

1 november 2023

Monitor werkgeverstevredenheid 2023

Wat vinden werkgevers van de regionale werkgeversdienstverlening die UWV en gemeenten bieden vanuit Fryslân Werkt?

Header afbeelding

Deel artikel

Vanaf 31 oktober kunnen Friese werkgevers, zoals elk jaar het geval is, benaderd worden om hun mening te geven over de regionale werkgeversdienstverlening die UWV en gemeenten bieden vanuit Fryslân Werkt. Dit noemen we de werkgeverstevredenheidsmonitor en wordt ondersteund door de Programmaraad.

De werkgeverstevredenheidsmonitor is een onderdeel van de SUWI-regelgeving waarin is vastgelegd dat elke arbeidsmarktregio jaarlijks de tevredenheid van werkgevers zal monitoren. De resultaten en bevindingen van de werkgeverstevredenheidsmonitor dienen als input voor de jaarlijkse evaluatie van het gezamenlijke uitvoeringsplan van de arbeidsmarktregio.

Wil je meer weten over deze monitor?

Ga naar de inhoud