Nieuws

8 juli 2024

Pieter Greidanus gestart als trajectbegeleider

Om de impact van trajectbegeleiding te onderzoeken en hoe we dit het beste kunnen inzetten om de arbeidsmarkt in Fryslân te versterken.

Header afbeelding

Deel artikel

In 2023 hebben we de opleidingstrajecten voor 430 Friese inwoners betaald. Bij een aantal van deze deelnemers had extra begeleiding kunnen bijdragen aan een succesvolle afronding of aan de doorstroom naar een passende vervolgstap of baan. Daarom hebben we een trajectbegeleider aangenomen voor een periode van 6 maanden. Hiermee willen we onderzoeken hoe groot de impact van trajectbegeleiding is en hoe we deze ondersteuning het beste kunnen inzetten om de arbeidsmarkt in Fryslân te versterken.

Deelnemers ondersteunen

Van 1 juli 2024 tot 1 januari 2025 ondersteunt Pieter de deelnemers aan onze opleidingstrajecten. Hij zorgt ervoor dat ze goed beginnen aan de opleiding en na afloop ook goed begeleid worden naar passend onderwijs of werk. Pieter coacht de deelnemers tijdens hun werk, houdt de aanmeldingen en doorlooptijden in de gaten en signaleert eventuele knelpunten. Naast zijn uren voor Fryslân Werkt, werkt Pieter ook als jobcoach/maatschappelijk werker bij Firda in Sneek.

Van ambachtelijke bakker naar jobcoach

Pieter is geboren als bakkerszoon en is zijn carrière gestart als ambachtelijke warme bakker. Samen met zijn vrouw heeft hij een eigen bakkersbedrijf gehad in Gauw en later in Sneek. Na een periode van gezondheidsproblemen en revalidatie heeft Pieter een ommezwaai gemaakt en is hij aan de slag gegaan in het onderwijs.

Uitdaging in ‘anders dan normaal’

“Ieder mens heeft eigen talenten en kwaliteiten, het is soms alleen een puzzel om die eigenschappen om te zetten naar een passende opleiding of baan. Deze puzzel kun je alleen oplossen door samen te werken met alle professionals die betrokken zijn bij de betreffende persoon. In mijn rol als trajectbegeleider bied ik extra ondersteuning aan collega’s die Friese inwoners begeleiden richting scholing of werk. Dreigt een deelnemer aan één van onze opleidingstrajecten uit te vallen? Dan kun je mij inzetten om uit te zoeken wat de oorzaak is en hoe we de uitval kunnen voorkomen. We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: mensen ondersteunen en begeleiden naar een zelfstandige en zelfredzame toekomst. Samen moeten we het doen, samen aan de slag!”

Heb je vragen?

Ga naar de inhoud