Nieuws

1 november 2023

Onderzoek onder werkgevers in gastvrijheidssector

Wat vinden Friese ondernemers in de gastvrijheidssector belangrijk als het gaat om het werven, boeien en behouden van personeel?

Header afbeelding

Deel artikel

Binnen de opgave Toekomstbestendige Banen werken Koninklijke Horeca Nederland, provincie Fryslân, NHL Stenden, Firda, Toerisme Alliantie Friesland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en Fryslân Werkt! samen. Een van de gezamenlijke acties is het onderzoeken wat Friese ondernemers in de gastvrijheidssector belangrijk vinden als het gaat om het werven, boeien en behouden van personeel.

Met de antwoorden die we van de ondernemers terug krijgen willen we er samen voor zorgen dat we vanuit onze gezamenlijke opgave acties uitvoeren die voor de ondernemer van meerwaarde zijn én dat we weten welke oplossingen bijdragen aan een professioneel personeelsbeleid.

Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 8-10 minuten tijd in beslag. Inzichten van het onderzoek delen we achteraf middels een rapport.

Wil je meer weten over dit onderzoek?

Ga naar de inhoud