Nieuws

10 juni 2024

Onderweg met Ontwikkelpad Kinderopvang

Een ontwikkelpad om de arbeidskrapte voor werkgevers in de kinderopvangsector samen aan te kunnen pakken.

Header afbeelding

Deel artikel

Om de arbeidskrapte in de kinderopvang aan te pakken, is onze projectleider Hendrickje Scholten al een tijdje druk bezig met het Ontwikkelpad Kinderopvang. Een ontwikkelpad beschrijft hoe een (beoogd) werknemer zich stapsgewijs via verschillende functies binnen een sector kan ontwikkelen tot een volledig gekwalificeerde beroepskracht. Ontwikkelpaden geven inzicht in carrièreperspectieven en bijbehorende opleidingsmogelijkheden voor werkenden én werkzoekenden.

Bij dit ontwikkelpad werken de arbeidsmarktregio’s Friesland en Amersfoort samen met Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Krapte op de arbeidsmarkt

Dat de arbeidskrapte in de kinderopvang enorm kan oplopen, werd in 2022 landelijk nieuws. De Amersfoortse kinderopvangorganisatie Ska zag zich destijds genoodzaakt om contracten met ouders eenzijdig op te zeggen. In Friesland staat bij kinderopvangorganisaties het water nog niet zo ernstig aan de lippen. Maar om dat voor te zijn, gaat ook Fryslân Werkt sinds een poosje de boer op met het ontwikkelpad.

‘Investeren in de kinderopvang is een investering in de hele arbeidsmarkt. Want voor arbeidsparticipatie zijn kinderopvangplekken nodig’, licht Hendrickje Scholten, projectleider Scholing bij Fryslân Werkt, toe.

Naast 1-op-1-gesprekken met kinderopvangorganisaties is de ‘Startsessie Ontwikkelpad Kinderopvang’ ingezet.

Opening bij werkgevers om op voort te borduren

Om zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties te bereiken, werd de aankondiging van een startsessie breed uitgezet via de (online) netwerken van de betrokken organisaties. In Friesland leverde dit vijf kinderopvangorganisaties op die deelnamen aan de startsessie, elk met twee vertegenwoordigers. In Amersfoort namen vier kinderopvangorganisaties deel. Allemaal partijen die al positief nieuwsgierig naar het ontwikkelpad waren. 

‘Bij onze startsessie in Friesland kwam bijvoorbeeld naar boven dat sommige organisaties wel de meerwaarde inzien van een groepshulp, maar niet de benodigde begeleiding kunnen organiseren. Anderen waren bezorgd of het wel rendabel is om een groepshulp in te zetten, in het licht van de beroepskracht-kindratio’, aldus Scholten.

De opkomst in Friesland was wel wat lager dan Scholten gehoopt had: ‘Maar wel logisch, aangezien de urgentie in onze regio nog niet nadrukkelijk voelbaar is. Bovendien weten ondernemers hier de weg naar de overheid al goed te vinden. Maar met deze startsessie hebben we wel een aangename opening gecreëerd om op voort te borduren.’

Doelen ontwikkelpad

Met het opstellen van ontwikkelpaden willen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het in samenwerking met sectoren makkelijker maken voor mensen om:

Een ontwikkelpad draagt zo bij aan het verminderen van personeelstekorten, de re-integratie van de brede doelgroep werkzoekenden en een leven lang ontwikkelen.

Wil je meer weten over dit ontwikkelpad?

Ga naar de inhoud