Nieuws

4 maart 2024

Fryslân Werkt scoort een 7.6 voor werkgeversdienstverlening

Wat vonden de Friese werkgevers van de werkgeversdienstverlening in 2023? Je leest het in de Monitor Werkgeverstevredenheid.

Header afbeelding

Deel artikel

Fryslân Werkt is als arbeidsmarktregio Fryslân de grootste stijger in de landelijke werkgeverstevredenheidsmonitor van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. De algemene tevredenheid bij werkgevers steeg in 2023 van een 6.2 naar een 7.6. Werkgevers waarderen met name de ondersteuning bij de werving en selectie van personeel. Ook het directe contact dat werkgevers hebben met de gemeenten, UWV of sociaal ontwikkelbedrijf ervaren werkgevers als zeer waardevol.

Hier kunnen we trots op zijn’, zegt Henk Heijink, bestuurder van Fryslân Werkt. ‘We hebben elkaar nodig om de sociale en economische vraagstukken het hoofd te bieden. Er zijn nog veel werkgevers waar we nog niet mee samenwerken, dus bij deze meteen een oproep om contact met ons te zoeken!

Fryslân Werkt is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Binnen de arbeidsmarktregio ondersteunt het WerkgeversServicepunt (WSP) werkgevers bij het vinden van medewerkers en invullen van vacatures. Daarnaast biedt het WSP informatie over de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en ondersteuning voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zowel  UWV, alle Friese gemeenten en de sociaal ontwikkelbedrijven maken onderdeel uit van het WSP.

De dienstverlening van het Friese WSP kenmerkt zich door korte lijnen, snelle (re)acties en kennis van de sectoren. Bovendien zijn er diverse financiële regelingen waarmee het WSP de werkgever kan ondersteunen.

Regionaal Werkcentrum

De resultaten van de Monitor Werkgeverstevredenheid zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarktregio Fryslân. Inzicht in de wensen en behoeften van de werkgevers vormt de basis voor de werkgeversdienstverlening. In april 2024 presenteert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een concept wetswijziging voor de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur. Ook het nieuw te vormen Regionaal Werkcentrum (RWC) maakt hier onderdeel van uit. Het RWC zal voor werkgevers hét loket worden voor alle vragen over de arbeidsmarkt. Voor zowel grote ondernemingen als het MKB.

Over de Monitor Werkgeverstevredenheid

Jaarlijks wordt er in het kader van de wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) een landelijk een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de werkgeverstevredenheid over de dienstverlening van de regionale WerkgeversServicePunten (WSP). Het doel van de Monitor Werkgeverstevredenheid is het in kaart brengen en verbeteren van de tevredenheid van werkgevers. Het onderzoek is in november 2023 uitgevoerd door Ruigrok Onderzoek & Advies.

Ga naar de inhoud