Laden Evenementen

Webinar subsidieregeling begeleiding statushouders

De subsidieregeling wordt toegelicht en werkgevers kunnen vragen stellen

1 augustus, 2024

10:30

tot

12:00

Header afbeelding

Deel artikel

1 augustus, 2024

10:30

tot

12:00

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft de subsidieregeling ‘ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

Donderdag 1 augustus 2024 organiseert het ministerie van SZW een webinar voor werkgevers over deze subsidieregeling. Hier krijg je een nadere toelichting op de regeling en kun je je vragen stellen.

Aanvragen in september (OP=OP)

Werkgevers kunnen de subsidie aanvragen van 2 t/m 30 september 2024 via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.

De subsidie is bedoeld voor maximaal vier statushouders per werkgever, voor een maximaal bedrag van € 24.000. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde & vierde statushouder elk € 5.000 euro.

De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er een paar voorwaarden:

Meer weten?

De inzet van statushouders draagt bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt. Als statushouders gaan werken dan leren zij ook sneller de Nederlandse taal en cultuur. Statushouders worden zo sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Deze subsidieregeling geeft werkgevers een impuls om statushouders duurzaam in te zetten in hun organisatie. De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten, zoals Fryslân Werkt, kunnen krijgen bij onder andere werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Voor het maken van een activiteitenplan voor statushouders heeft het ministerie van SZW een handreiking voor werkgevers ontwikkeld. Hierin staan (algemene) tips & tricks over hoe werkgevers de begeleiding op de werkvloer effectief kunnen vormgeven.

Ga naar de inhoud